Băng dính trong 1,8cm 80ya
2.500đ
Băng dính đục 200ya 5cm
15.500đ
Băng dính trong 5cm 500ya
35.000đ
Băng dính 2 mặt 1cm Dày
3.000đ
Băng dính xốp 2 mặt 2.5cm
9.000đ
Băng dính ghi giá (màu trắng)
3.000đ
Băng dính xốp 2 mặt 5cm
17.500đ
Băng dính giấy 2cm Dày
6.000đ
Băng dính giấy trắng 5cm
6.000đ
Băng dính Si 5cm-17m
18.000đ
Băng dính Si 3.6cm 17m
12.000đ
báo giá
Quý khách gọi hàng hoặc liên hệ dịch vụ vui lòng liên lạc
024 6657 2888 / 024 6686 0415