Băng dính trong 1,8cm 80ya
2.000đ
Băng dính đục 200ya 5cm
16.500đ
Băng dính trong 5cm 500ya
38.000đ
Băng dính 2 mặt 1cm Dày
3.000đ
Băng dính xốp 2 mặt 2.5cm
9.000đ
Băng dính ghi giá (màu trắng)
2.500đ
Băng dính xốp 2 mặt 5cm
17.500đ
Băng dính giấy 2cm Dày
6.500đ
Băng dính giấy trắng 5cm
6.000đ
Băng dính Si 5cm Dày
10.500đ
Băng dính Si 3.6cm 17m
12.000đ
báo giá
Quý khách gọi hàng hoặc liên hệ dịch vụ vui lòng liên lạc
024 6657 2888 / 024 6686 0415