Hiện tại Văn phòng phẩm Thiều Sơn chỉ áp dụng hình thức thanh toán trả sau cho đơn hàng được đặt tại website:

  • (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Công ty Văn phòng phẩm THIỀU SƠN, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
  • (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
    • - Khách hàng chưa được định danh.
báo giá
Quý khách gọi hàng hoặc liên hệ dịch vụ vui lòng liên lạc
024 6657 2888 / 024 6686 0415